SBTF sine takstmenn er spesialisert innen sopp- og skadedyr. Medlemmer vet at takstmannens rolle er bygget på kjerneverdiene Tillit, Trygghet og Troverdighet. Publikums tillit til takstmannen og hans arbeid er avgjørende. Det påligger takstmannen en forpliktelse til alltid å ha den integritet som skal til for å gjøre en god jobb.

Som fagperson innen sopp- og skadedyr har takstmannen ingen partsinteresse i takseringsobjektet og alle parter kan stole på takstmannens faglige vurderinger.

TJENESTER OG RAPPORTER

Konsulentbistand
Konsulentbistand

Faglig bistand i saker som omhandler skadedyr. Det kan være en klagesak mot forsikringsselskap, reklamasjon mot håndverker eller gjennomgang av en reklamasjon mot selger.

Kontortakst
Kontortakst

Rapporter som utarbeides uten at det gjennomføres besiktigelse. Grunnlaget er tidligere rapporter, samtale med oppdragsgiver, bilder, boligsalgsrapport, egenerklæringsskjema, med mer.

Reklamasjonrapport
Reklamasjonrapport

Omfattende rapport som oftest bruker i forbindelse med reklamasjon mot tidligere eier (eierskiftesak). Rapporten har utdypende informasjon om skadedyret, årsak, omfang og skadeutviklingstid.

Skaderapport
Skaderapport

Rapporter som oftest benyttes av forsikringsselskaper i skadesaker. Enklere rapport som beskriver de elementer som gjør at saksbehandler har grunnlag til å ta en riktig erstatningsbeslutning.