SkadedyrBransjens Takseringsforbund er en organisasjon for takstmenn spesialisert innen sopp- og skadedyr. I henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse §3-1 er det kun autoriserte skadedyrbekjempere som har lov til å planlegge (herunder rådgi) en skadedyrbekjempelse. SBTF-sertifiserte takstmenn er autoriserte skadedyrbekjempere med flere års erfaring og med godkjent takstutdanning i Norge. I tillegg stiller vi krav til løpende faglig oppdatering for å sikre at medlemmene opprettholder et kunnskapsnivå som er i tråd med markedets behov.

Våre medlemmer utfører skadetaksering innen sopp- og skadedyr i hele landet.