Å være en SBTF-sertifisert takstmann er et kvalitetsstempel innen skadedyrbransjen som verdsettes av markedet. Du blir en del av et solid faglig nettverk og kan selv være med å ta del i bransjens utvikling. Du får også tilgang til råd og veiledning når det kommer til takstfaglige spørsmål og jus. Etterspørsel etter spesialiserte takstmenn innen sopp- og skadedyr har økt betraktelig de siste årene, spesielt innen forsikringssaker, eierskifte- og bustadoppføringssaker.

TJENESTER OG RAPPORTER

Konsulentbistand
Konsulentbistand

Faglig bistand i saker som omhandler skadedyr. Det kan være en klagesak mot forsikringsselskap, reklamasjon mot håndverker eller gjennomgang av en reklamasjon mot selger.

Kontortakst
Kontortakst

Rapporter som utarbeides uten at det gjennomføres besiktigelse. Grunnlaget er tidligere rapporter, samtale med oppdragsgiver, bilder, boligsalgsrapport, egenerklæringsskjema, med mer.

Reklamasjonrapport
Reklamasjonrapport

Omfattende rapport som oftest bruker i forbindelse med reklamasjon mot tidligere eier (eierskiftesak). Rapporten har utdypende informasjon om skadedyret, årsak, omfang og skadeutviklingstid.

Skaderapport
Skaderapport

Rapporter som oftest benyttes av forsikringsselskaper i skadesaker. Enklere rapport som beskriver de elementer som gjør at saksbehandler har grunnlag til å ta en riktig erstatningsbeslutning.