Musegiftmidler forbys til privat bruk
Musegiftmidler forbys til privat bruk

Alfakloralose forbys til privatpersoner Alfakloralose, som inngår i flere musemidler, er et stoff som gir narkose og nedkjøling. Giften virker slik at forgiftede mus dør av nedkjølingen. Flere nordiske land har sett at den økte bruken av alfakloralose-produkter har ført til et økt antall...

Les mer
SKADEDYRDAGENE 2020
SKADEDYRDAGENE 2020

Skadedyrdagene 2020 ble avholdt på Scandic Oslo Airport, Gardermoen – 3. og 4. Mars 2020.Årets tema var gnagere og skjeggkre. Gode forelesere gjorde dagene til ett godt sted for ny læring, repetisjon og erfaringsutveksling. Se link under til foredragene...

Les mer
SKADEDYRBRANSJEN UTFØRER SAMFUNSKRITISKE TJENESTER
SKADEDYRBRANSJEN UTFØRER SAMFUNSKRITISKE TJENESTER

Skadedyrbransjen er virksomheter som leverer tjenester til helse- og omsorgstjenesten – strøm, IKT, vann, mat, renhold, vaskeri, renseri, osv., og er innlemmet i listen over virksomheter med samfunnskritisk funksjon under Helse og omsorg. Se lenke til side med den aktuelle...

Les mer