SKADEDYRDAGENE 2020

Skadedyrdagene 2020 ble avholdt på Scandic Oslo Airport, Gardermoen – 3. og 4. Mars 2020.Årets tema var gnagere og skjeggkre. Gode forelesere gjorde dagene til ett godt sted for ny læring, repetisjon og erfaringsutveksling. Se link under til foredragene:
http://www.skadedyrdagene.no/?page_id=1194