SBTF sine takstmenn er spesialisert innen sopp- og skadedyr. Medlemmer vet at takstmannens rolle er bygget på kjerneverdiene Tillit, Trygghet og Troverdighet. Publikums tillit til takstmannen og hans arbeid er avgjørende. Det påligger takstmannen en forpliktelse til alltid å ha den integritet som skal til for å gjøre en god jobb.

Som fagperson innen sopp- og skadedyr har takstmannen ingen partsinteresse i takseringsobjektet og alle parter kan stole på takstmannens faglige vurderinger.